SIFONERIA

…i ara, en el Bar- Papà adoptiu @moltabarra, de Palma, vostra Sifoneria, ja des de 2010 al vostre servei, us ofereix:

1- Sempre, el vermut de la nit palmesana.

2- I tots els dimecres, dijous i divendres, a partir de les 20:30h,també:-visita al paradís del sifó mallorquí,-celebracions d’aniversaris i altres celebracions.-música en cassette i en vinil.-intel·lectualitat i pachangisme.-enviament de “Guasas” a les altres taules.-conèixer a gent maca.-i, lògicament, sifons, molts sifons.

Per novetats,canvi de horaris, contrasenyes, etc, etc, sigui el facebook “sifoneria” o el instagram “sifoneriapalma”.

Benvingudes i benvinguts doncs, a la màgia del Sifó Mallorquí !!

….y ahora, en el Bar- Papá adoptivo @moltabarra,de Palma, vuestra Sifoneria, ya desde 2010 a vuestro servicio, os ofrece:

1- Siempre, el vermut de la noche palmesana

.2- Y todos los miércoles, jueves y viernes, a partir de las 20:30h,también:-visita al paraíso del sifón mallorquín-celebraciones de cumpleaños y demás celebraciones.-música en cassette y en vinilo.-intelectualidad y pachangismo.-envío de “Guasas” a las otras mesas.-conocer a gente maja.-y, lógicamente, sifones, muchos sifones.

Para novedades,cambios de horarios, contraseñas,etc,etc, siga el facebook “sifoneria” o el instagram “sifoneriapalma”

.Bienvenidas y bienvenidos pues, a la magia del Sifón Mallorquín !!.

Anuncio publicitario

Sifoneria

«LA MAGIA DEL SIFÓN MALLORQUÍN»

 La Sifoneria en la avd Joan miró 73 de Palma, está cerrada para siempre.

Pero, el sifoneo, todavía es posible.

Para saber donde se puede sifonear, no dudes en seguir :

el facebook «sifoneria» y el instagram » sifoneriapalma»

Sifoneria

La Sifoneria está en la Avd. Joan Miró 73 de Palma.
El horario es : martes, jueves, viernes y sábados de 20 30h a 1h.
Aquí en la web se anunciará si hay cambio de horarios o si está cerrado por alguna causa, y en el Facebook » Sifoneria» también lo de antes más el resto de novedades.
Los sifones y yo os damos la bienvenida !!!.

La Sifoneria està en la Avd. Joan Miró 73 de Palma.
L’horari és : dimarts, dijous, divendres i dissabtes de 20 30h a 1h.
Aquí a la web s’anunciarà si hi ha canvi d’horaris o si està tancat per alguna causa, i en el Facebook » Sifoneria» també el d’abans més la resta de novetats.
Els sifons i jo us donem la benvinguda !!!.

SIFONERIA.
The Sifoneria, you find in Avd. Joan Miró 73 in Palma.
The schedule is: Tuesday, Thursday, Friday and Saturday from 20:30 to 1:00.
Here on the web it will be announced if there is a change of schedules or if it is closed for any reason, and in Facebook «Sifoneria» also the one of before plus the rest of news.
The siphons and I welcome you !!!.

Sifoneria

La Sifoneria está en la Avd. Joan Miró 73 de Palma.
El horario es : martes, jueves, viernes y sábados de 20 30h a 1h, y los festivos está cerrado.
Aquí en la web se anunciará si hay cambio de horarios o si está cerrado por alguna causa, y en el Facebook » Sifoneria» también lo de antes más el resto de novedades.
Los sifones y yo os damos la bienvenida !!!.

La Sifoneria està en la Avd. Joan Miró 73 de Palma.
L’horari és : dimarts, dijous, divendres i dissabtes de 20 30h a 1h. Els festius está tancat.
Aquí a la web s’anunciarà si hi ha canvi d’horaris o si està tancat per alguna causa, i en el Facebook » Sifoneria» també el d’abans més la resta de novetats.
Els sifons i jo us donem la benvinguda !!!

The Siphoneria, and it is in Avd. Joan Miró 73 in Palma.
The schedule is: Tuesday, Thursday, Friday and Saturday from 20:30 to 1:00. The bank holidays are closed.
Here on the web it will be announced if there is a change of schedules or if it is closed for any reason, and in Facebook «Sifoneria» also the one of before plus the rest of news.
The siphons and I welcome you !!!.

La Sifoneria está en la Avd. Joan Miró 73 de Palma.
El horario es : martes, jueves, viernes y sábados de 20 30h a 1h, y los festivos está cerrado.
Aquí en la web se anunciará si hay cambio de horarios o si está cerrado por alguna causa, y en el Facebook » Sifoneria» también lo de antes más el resto de novedades.
Los sifones y yo os damos la bienvenida !!!.

La Sifoneria està en la Avd. Joan Miró 73 de Palma.
L’horari és : dimarts, dijous, divendres i dissabtes de 20 30h a 1h. Els festius está tancat.
Aquí a la web s’anunciarà si hi ha canvi d’horaris o si està tancat per alguna causa, i en el Facebook » Sifoneria» també el d’abans més la resta de novetats.
Els sifons i jo us donem la benvinguda !!!

The Siphoneria, and it is in Avd. Joan Miró 73 in Palma.
The schedule is: Tuesday, Thursday, Friday and Saturday from 20:30 to 1:00. The bank holidays are closed.
Here on the web it will be announced if there is a change of schedules or if it is closed for any reason, and in Facebook «Sifoneria» also the one of before plus the rest of news.
The siphons and I welcome you !!!.